Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.124

Verš

veda-śāstra kahe — ‘sambandha’, ‘abhidheya’, ‘prayojana’
‘kṛṣṇa’ — prāpya sambandha, ‘bhakti’ — prāptyera sādhana

Synonyma

veda-śāstra kahe — védská literatura učí; sambandha — vztah podmíněné duše s Pánem; abhidheya — usměrněné činnosti podmíněné duše pro obnovení tohoto vztahu; prayojana — a konečný cíl života, kterého má podmíněná duše dosáhnout; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prāpya — má být probuzen; sambandha — původní vztah; bhakti — oddaná služba; prāptyera sādhana — způsob, jak dospět ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Védská literatura přináší poznání o věčném vztahu živé bytosti s Kṛṣṇou, což se nazývá sambandha. Pochopení tohoto vztahu a také jednání na základě tohoto pochopení se nazývá abhidheya. Návrat zpátky k Bohu je konečným cílem života a nazývá se prayojana.“