Skip to main content

Bg. 18.61

Verš

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

Synonyma

īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; hṛt-deśe — v oblasti srdce; arjuna — ó Arjuno; tiṣṭhati — dlí; bhrāmayan — způsobující putování; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; yantra — na stroji; ārūḍhāni — usazeny; māyayā — pod vlivem hmotné energie.

Překlad

Nejvyšší Pán dlí v srdci každého, Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jako by usazeny na stroji z hmotné energie.

Význam

Arjuna nebyl svrchovaným znalcem a jeho rozhodnutí, zda bojovat či nebojovat, bylo omezeno na schopnost jeho vlastního úsudku. Pán Kṛṣṇa ho poučil, že on jakožto individuální bytost není vším. Nejvyšší Osobnost Božství neboli On sám, Kṛṣṇa, dlí v podobě lokalizované Nadduše v srdci, odkud živou bytost vede. Ta po výměně těl zapomene na své dřívější činy, ale Nadduše, jež zná minulost, přítomnost i budoucnost, zůstává svědkem všeho jejího počínání. Tato Nadduše tedy řídí všechny činnosti živých bytostí. Živá bytost dostává, co si zasluhuje, a je nesena hmotným tělem, které bylo pod vedením Nadduše vytvořeno z hmotné energie. Jakmile je živá bytost v určitém těle, musí jednat podle něho. Osoba sedící ve výkonném automobilu jede rychleji než ta, která sedí v pomalejším voze, i když obě živé bytosti, oba řidiči, jsou stejní. Hmotná příroda vytváří na pokyn Nejvyšší Duše různá těla, aby různé živé bytosti mohly jednat podle svých dřívějších tužeb. Živá bytost není nezávislá. Nikdo by si neměl myslet, že nezávisí na Nejvyšší Osobnosti Božství. Každého jednotlivce vždy ovládá Pán, a proto je povinností všech se odevzdat. K tomu nabádá následující verš.