Skip to main content

Bg. 18.60

Verš

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyma

svabhāva-jena — pocházejícími z tvé povahy; kaunteya — synu Kuntī; nibaddhaḥ — podmíněný; svena — svými vlastními; karmaṇā — činnostmi; kartum — dělat; na — ne; icchasi — chceš; yat — to, co; mohāt — působením iluze; kariṣyasi — budeš dělat; avaśaḥ — nedobrovolně; api — dokonce; tat — to.

Překlad

Ó synu Kuntī, pod vlivem iluze nyní odmítáš jednat podle Mého pokynu, ale činnost pocházející z tvé povahy tě k jednání přesto donutí.

Význam

Pokud někdo odmítá jednat pod vedením Nejvyššího Pána, přinutí ho k jednání kvality, kterým podléhá. Každý je pod vlivem určité kombinace kvalit přírody a jedná podle toho. Tomu, kdo se však dobrovolně zaměstná pod vedením Nejvyššího Pána, patří všechna sláva.