Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.34

Verš

kṛṣṇa-kara-pada-tala,koṭi-candra-suśītala,
tāra sparśa yena sparśa-maṇi
tāra sparśa nāhi yāra,
se yāuk chārakhāra,
sei vapu lauha-sama jāni

Synonyma

kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇy; kara — dlaně; pada-tala — Jeho chodidla; koṭi-candra — jako světlo miliónů měsíců; su-śītala — chladná a příjemná; tāra — jejich; sparśa — dotek; yena — jako; sparśa-maṇi — zázračný kámen; tāra — jeho; sparśa — dotek; nāhi — ne; yāra — koho; se — takový člověk; yāuk — nechť spěje; chārakhāra — do záhuby; sei vapu — takové tělo; lauha-sama — jako železo; jāni — vím.

Překlad

„Kṛṣṇovy dlaně a chodidla jsou tak chladivé a příjemné, že se dají přirovnat jedině k záři miliónů měsíců. Ten, kdo se těchto rukou a nohou dotkl, zakusil účinek zázračného kamene. Ale ten, kdo se jich nedotkl, promarnil svůj život a jeho tělo je jako ze železa.“