Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.72

Verš

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

Synonyma

aho bata — jak je úžasné; śva-pacaḥ — pojídači psů; ataḥ — než zasvěcený brāhmaṇa; garīyān — slavnější; yat — jehož; jihvā-agre — na jazyku; vartate — zůstává; nāma — svaté jméno; tubhyam — Tvoje, můj Pane; tepuḥ — vykonávali; tapaḥ — askezi; te — oni; juhuvuḥ — prováděli oběti; sasnuḥ — koupali se na všech svatých místech; āryāḥ — opravdu patří k Árjům; brahma — všechny Védy; anūcuḥ — studovali; nāma — svaté jméno; gṛṇanti — zpívají; ye — kdo; te — oni.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya potom recitoval tento verš: „  ,Můj drahý Pane, ten, kdo má neustále Tvoje svaté jméno na svém jazyku, se stává slavnější osobností než zasvěcený brāhmaṇa. Slavný je i tehdy, když pochází z rodiny pojídačů psů a může být tedy podle hmotných měřítek považován za nejnižšího z lidí. To je úžasný výsledek zpívání svatého jména Pána. Závěr tedy je, že o tom, kdo zpívá svaté jméno Pána, by se mělo vědět, že již vykonal veškerou askezi a velké oběti popsané ve Védách, vykoupal se na všech svatých poutních místech, prostudoval všechny Védy a je skutečným Árjou.̀  “

Význam

Tento verš je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.7).