Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.56

Verš

rūpa kahena, — teṅho bandī haya rāja-ghare
tumi yadi uddhāra’, tabe ha-ibe uddhāre

Synonyma

rūpa kahena — Rūpa Gosvāmī řekl; teṅho — on; bandī — uvězněný; haya — je; rāja-ghare — na vládním dvoře; tumi — Ty; yadi — když; uddhāra' — milostivě ho vysvobodíš; tabe — potom; ha-ibe — bude; uddhāre — zbaven tohoto zapletení.

Překlad

Rūpa Gosvāmī odpověděl: „Sanātana je nyní vězněm vlády Husaina Šáha. Pokud ho milostivě zachráníš, bude se moci vymanit z tohoto zapletení.“