Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.214

Verš

kṛṣṇa vinā tṛṣṇā-tyāga — tāra kārya māni
ataeva ‘śānta’ kṛṣṇa-bhakta eka jāni

Synonyma

kṛṣṇa vinā — bez Kṛṣṇy; tṛṣṇā-tyāga — vzdání se všech tužeb; tāraśānta-rasy; kārya — úkol; māni — přijímám; ataeva — proto; śānta — úroveň vyrovnanosti; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Kṛṣṇy; eka — jedině; jāni — znám.

Překlad

„Vzdát se všech tužeb, které se nepojí s Kṛṣṇou, je úkolem toho, kdo je na úrovni śānta-rasa. Na této úrovni může být jedině oddaný Kṛṣṇy, který se tudíž nazývá śānta-rasa-bhakta.“

Význam

Na této úrovni je oddaný oproštěný od veškerého hmotného požitku. Ten, kdo není rozrušený, může okamžitě zrealizovat svůj vztah s Kṛṣṇou. Oddaný na úrovni śānta-rasa je proto vždy upevněný ve své realizaci. Tento pokyn dal Uddhavovi samotný Pán. Začátek čisté oddané služby se nazývá anyābhilāṣitā-śūnya. Ten, kdo se nachází na úrovni neutrality, je osvobozený z hmotné úrovně a zcela pohroužený v duchovním životě. Slovo dama ve verši 213 znamená indriya-saṁyama – ovládnutí smyslů. Slovo dama může také znamenat pokoření nepřátel. Král musí podnikat kroky k potlačení zločinnosti svých poddaných. Velcí rājarṣiové, oddaní králové, ve svém státě potlačovali nežádoucí živly, což se dá také nazvat dama. Zde se však dama vztahuje na podmíněnou duši, která musí ovládat své smysly. Skutečná dama znamená ovládání nežádoucích činností smyslů.