Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.101

Verš

kṛṣṇa kene daraśana dibe kali-kāle?
nija-bhrame mūrkha-loka kare kolāhale

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kene — proč; daraśana — možnost spatřit; dibe — měl by dát; kali-kāle — v tomto věku Kali; nija-bhrame — svojí chybou; mūrkha-loka — hlupáci; kare kolāhale — dělají chaotický rámus.

Překlad

„Proč by se měl Kṛṣṇa zjevovat ve věku Kali? Popletení hlupáci pouze působí rozruch a dělají rámus.“

Význam

První výrok Śrī Caitanyi Mahāprabhua (kṛṣṇa kene daraśana dibe kali-kāle) je odkazem na písma. Podle písem se Kṛṣṇa zjevuje v Dvāpara-yuze, ale nikdy ne v Kali-yuze. V Kali-yuze se zjevuje ve skryté podobě. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32) se říká: kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam. Kṛṣṇa se ve věku Kali zjevuje v rouchu oddaného jako Śrī Caitanya Mahāprabhu a je vždy obklopen svými důvěrnými vojáky – Śrī Advaitou Prabhuem, Śrī Nityānandou Prabhuem, Śrīvāsem Prabhuem a Gadādharem Prabhuem. I když tedy Balabhadra Bhaṭṭācārya osobně sloužil Pánu Kṛṣṇovi v Jeho roli oddaného (Caitanyovi Mahāprabhuovi), zaměnil Pána Kṛṣṇu za obyčejného člověka a obyčejného člověka za Pána Kṛṣṇu, protože nenásledoval pravidla daná śāstrou a guruem.