Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.163

Verš

sarvathā-niścita — iṅho kṛṣṇa-avatāra
mathurā āilā lokera karite nistāra

Synonyma

sarvathā — v každém ohledu; niścita — zjištěné; iṅho — On; kṛṣṇa-avatāra — inkarnace Pána Kṛṣṇy; mathurā āilā — přišel do Mathury; lokera — lidí; karite — vykonat; nistāra — osvobození.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je zcela jistě ve všech ohledech inkarnací Pána Kṛṣṇy a nyní přišel do Mathury, aby každého osvobodil.“