Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.284

Verš

sārvabhauma-gṛhe dāsa-dāsī, ye kukkura
seha mora priya, anya jana rahu dūra

Synonyma

sārvabhauma-gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; dāsa-dāsī — služebníci a služky; ye kukkura — dokonce i pes; seha — všichni; mora — Mně; priya — velmi drazí; anya jana — ostatních; rahu dūra — co říci o.

Překlad

„Každý v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi je Mi nesmírně drahý, včetně služek a služebníků, dokonce i pes. Co potom říci o jeho příbuzných?“