Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.283

Verš

prabhu āśvāsana kare sparśi’ tāra gātra
sārvabhauma-sambandhe tumi mora sneha-pātra

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āśvāsana kare — uklidňuje; sparśi' — dotýkající se; tāra — jeho; gātra — těla; sārvabhauma-sambandhe — díky vztahu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; tumi — ty; mora — Můj; sneha-pātra — předmět náklonnosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Amoghu uklidnil tím, že se dotkl jeho těla a řekl: „Jelikož jsi zetěm Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, jsi předmětem Mé náklonnosti.“