Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.189

Verš

puraḥ kṛṣṇālokāt sthagita-kuṭilāsyā gatir abhūt
tiraścīnaṁ kṛṣṇāmbara-dara-vṛtaṁ śrī-mukham api
calat-tāraṁ sphāraṁ nayana-yugam ābhugnam iti sā
vilāsākhya-svālaṅkaraṇa-valitāsīt priya-mude

Synonyma

puraḥ — před sebou; kṛṣṇa-ālokāt — když viděla Pána Kṛṣṇu; sthagita-kuṭilā — zastavila se a zaujala postoj prohnanosti; asyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; gatiḥ — postup; abhūt — stal se; tiraścīnam — nečestný; kṛṣṇa-ambara — modrou látkou; dara-vṛtam — zakrytá; śrī-mukham api — Její tvář také; calat-tāram — jako pohybující se hvězdy; sphāram — širokých; nayana-yugam — pár očí; ābhugnam — prohnuté; iti — tak; — Ona (Rādhārāṇī); vilāsa-ākhya — jménem vilāsa; sva-alaṅkaraṇa — svými ozdobami; valita — ozdobená; āsīt — byla; priya-mude — jen proto, aby zvětšila potěšení Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

„  ,Jakmile před sebou Śrīmatī Rādhārāṇī uviděla Śrī Kṛṣṇu, zastavila se a zaujala vzpurný postoj. I když byla Její tvář lehce zakrytá modrou látkou, Její oči podobné hvězdám, široké a prohnuté, zneklidněly. Tak byla okrášlena ozdobami druhu vilāsa a Její krása se zvětšila, aby přinesla radost Śrī Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.̀  “