Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.74

Verš

paḍichā kahe, — āmi-saba sevaka tomāra
ye tomāra icchā sei kartavya āmāra

Synonyma

paḍichā kahe — dozorce chrámu řekl; āmi-saba — my všichni jsme; sevaka tomāra — Tvoji služebníci; ye tomāra — jakákoliv je Tvoje; icchā — touha; sei — to; kartavya āmāra — naše povinnost.

Překlad

Paḍichā, dozorce chrámu, vyslechl Pánovu prosbu o svolení umýt chrám Guṇḍici a řekl: „Můj drahý Pane, jsme všichni Tvoji služebníci. Naší povinností je vykonat cokoliv, po čem toužíš.“