Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.75

Verš

viśeṣe rājāra ājñā hañāche āmāre
prabhura ājñā yei, sei śīghra karibāre

Synonyma

viśeṣe — zvláště; rājāra — krále; ājñā — nařízení; hañāche — je; āmāre — mně; prabhura — Tebe, Pane; ājñā — nařízení; yei — jakékoliv; sei — to; śīghra karibāre — bez prodlení vykonat.

Překlad

„Král mi zvláště nařídil, abych neprodleně vykonal vše, co mi, Můj Pane, poručíš.“