Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.139

Verš

cāri-dike bhakta-aṅga kaila prakṣālana
śrāvaṇera megha yena kare variṣaṇa

Synonyma

cāri-dike — všude okolo; bhakta-aṅga — těla oddaných; kaila — činil; prakṣālana — omývání; śrāvaṇera megha — přesně jako mrak v měsíci Śrāvaṇa (červenec-srpen); yena — jako když; kare variṣaṇa — dští.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak slzami ze svých očí omýval těla všech oddaných. Jeho slzy se řinuly jako déšť v měsíci Śrāvaṇa.