Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.138

Verš

sveda, kampa, vaivarṇyāśru pulaka, huṅkāra
nija-aṅga dhui’ āge cale aśru-dhāra

Synonyma

sveda — pot; kampa — chvění; vaivarṇya — blednutí; aśru — slzy; pulaka — radost; huṅkāra — řev; nija-aṅga — své tělo; dhui' — omývající; āge — dopředu; cale — tryská; aśru-dhāra — proud slz.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil, projevilo se u Něho jako vždy pocení, chvění, blednutí, slzy, radost a řev. Slzy z Jeho očí omývaly Jeho tělo i ty, kdo stáli před Ním.