Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.65

Verš

ebe āmi ihāṅ āni’ karilāṅa vidāya
yāhāṅ icchā, yāha, āmā-sane nāhi āra dāya

Synonyma

ebe — nyní; āmi — Já; ihāṅ — sem; āni' — poté, co jsem přivedl; karilāṅa vidāya — požádal jsem, ať odejde; yāhāṅ icchā — kam chce; yāha — jdi; āmā-sane — se Mnou; nāhi āra — už není; dāya — zodpovědnost.

Překlad

„Nyní, když jsem ho dovedl až sem, ho žádám, aby odešel. Teď si může jít, kam chce, protože už za něho dále nenesu zodpovědnost.“

Význam

Kālā Kṛṣṇadāsa byl ovlivněn a sveden kočovnými cikány, kteří ho přivábili ženami. Māyā je tak silná, že Kālā Kṛṣṇadāsa opustil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby se sdružoval s cikánkami. Díky své nepatrné nezávislosti může i člověk v Pánově společnosti podlehnout māyi a Pána opustit. Jedině ten, kdo je zahalen māyou, může být tak nešťastný, že opustí společnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale pokud člověk není nanejvýše opatrný, může ho svést māyā, i kdyby byl osobním služebníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Co potom říci o jiných? Bhaṭṭathārijové své řady zvětšovali tak, že posílali ženy, aby sváděly cizince. Toto je skutečný důkaz, že je možné kdykoliv poklesnout z Pánovy společnosti. Stačí pouze zneužít svou malou nezávislost. Jakmile někdo jednou poklesne a přijde o společnost Nejvyšší Osobnosti Božství, stává se uchazečem o utrpení v hmotném světě. I když byl Kālā Kṛṣṇadāsa Śrī Caitanyou Mahāprabhuem zavržen, dostal další možnost, jak popisují následující verše.