Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.12

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrthī-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā

Synonyma

bhavat — ty, vážený; vidhāḥ — jako; bhāgavatāḥ — oddaní; tīrthī — jako svatá poutní místa; bhūtāḥ — jsou; svayam — sami; vibho — ó všemocný; tīrthī-kurvanti — činí svatá poutní místa; tīrthāni — svatá místa; sva-antaḥ-sthena — v jejich srdci sídlící; gadā-bhṛtā — Osobností Božství.

Překlad

„,Světci tvé velikosti jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto mohou očistit dokonce i poutní místa.̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.10), pronesený Mahārājem Yudhiṣṭhirem k Vidurovi, je citován také v Ādi-līle (1.63).