Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.239

Verš

dina cāra kāśīte rahi’ gelā vṛndāvana
mathurā dekhiyā dekhe dvādaśa kānana

Synonyma

dina cāra — pouze čtyři dny; kāśīte — ve Váránasí; rahi' — poté, co zůstal; gelā — vydal se do; vṛndāvana — posvátného místa Vrindávanu; mathurā — posvátné místo Mathuru; dekhiyā — poté, co zhlédl; dekhe — navštěvuje; dvādaśa — dvanáct; kānana — lesů.

Překlad

Ve Váránasí zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu pouze čtyři dny a poté odešel do Vrindávanu. Navštívil město Mathuru a pak i dvanáct lesů.

Význam

Ti, kdo dnes navštěvují oblast Vrindávanu, také obvykle navštíví dvanáct míst známých jako dvanáct lesů. Začnou v Mathuře, kde se nachází Kámjavan. Odtud jdou do Tálavanu, Tamálavanu, Madhuvanu, Kusumavanu, Bhándíravanu, Bilvavanu, Bhadravanu, Khadiravanu, Lóhavanu, Kumudavanu a Gókulamahávanu.