Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.200

Verš

āmā uddhāriyā yadi dekhāo nija-bala
‘patita-pāvana’ nāma tabe se saphala

Synonyma

āmā — nás; uddhāriyā — osvobozením; yadi — když; dekhāo — ukážeš; nija-bala — svou sílu; patita-pāvana — zachránce pokleslých; nāma — toto jméno; tabe — potom; se — to; sa-phala — zasloužené.

Překlad

„Pokud nás svou transcendentální silou vysvobodíš, pak budeš jistě známý jako Patita-pāvana neboli zachránce pokleslých duší.“