Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.93

Verš

kabhu laukika rīti, — yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana

Synonyma

kabhu — někdy; laukika rīti — obyčejné chování; yena — jako; itara jana — obyčejný člověk; kabhu — někdy; svatantra — zcela nezávislý; karena — činí; aiśvarya prakaṭana — projevení božského majestátu.

Překlad

Díky své naprosté nezávislosti se Śrī Mahāprabhu někdy choval jako obyčejný člověk a někdy projevoval svůj božský majestát.