Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.94

Verš

kabhu rāmacandra-purīra haya bhṛtya-prāya
kabhu tāre nāhi māne, dekhe tṛṇa-prāya

Synonyma

kabhu — někdy; rāmacandra-purīra — Rāmacandry Purīho; haya — byl; bhṛtya-prāya — jako služebník; kabhu — někdy; tāre — o něho; nāhi māne — nestaral se; dekhe — vidí; tṛṇa-prāya — jako stéblo trávy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu někdy Rāmacandru Purīho ctil jako svého pána a sebe považoval za služebníka. Jindy se však o něho vůbec nestaral a viděl ho jako stéblo trávy.