Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.92

Verš

bhakta-gaṇe sukha dite prabhura ‘avatāra’
yāhāṅ yaiche yogya, tāhāṅ karena vyavahāra

Synonyma

bhakta-gaṇe — svým oddaným; sukha dite — dát potěšení; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avatāra — inkarnace; yāhāṅ yaiche yogya — cokoliv bylo vhodné podle času a okolností; tāhāṅ karena vyavahāra — choval se podle toho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti sestoupil proto, aby potěšil oddané. Jeho chování tedy vždy odpovídalo času a okolnostem.