Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.35

Verš

aiśvarya dekhileha ‘śuddhera’ nahe aiśvarya jñāna
ataeva aiśvarya ha-ite ‘kevala’-bhāva pradhāna

Synonyma

aiśvarya — majestát; dekhileha — i po spatření; śuddhera — čistého oddaného; nahe — není; aiśvarya jñāna — znalost majestátu; ataeva — proto; aiśvarya ha-ite — než pochopení majestátu; kevala-bhāva — čistá emoce; pradhāna — přednější.

Překlad

„Čistý oddaný neuzná Kṛṣṇův majestát, ani když ho vidí. Čisté vědomí je proto vznešenější než vědomí Pánova majestátu.“