Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.34

Verš

nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā vā mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ

Synonyma

nandaḥ — Nanda Mahārāja; kim — jaké; akarot — prováděl; brahman — ó brāhmaṇo; śreyaḥ — příznivé činnosti; evam — tak; mahā-udayam — dosahující vznešeného postavení Kṛṣṇova otce; yaśodā — matka Yaśodā; — nebo; mahā-bhāgā — velice požehnaná; papau — pil; yasyāḥ — z jejích; stanam — ňader; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Ó brāhmaṇo, jaké zbožné činnosti vykonal Nanda Mahārāja, že dostal Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇu za svého syna? A jaké zbožné skutky vykonala matka Yaśodā, že jí Absolutní Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa začal říkat ,maminkò a pil z jejích ňader?̀  “

Význam