Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.46

Verš

śrī-rājovāca
nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā ca mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit se dále tázal (Śukadevy Gosvāmīho); nandaḥ — Mahārāja Nanda; kim — co; akarot — vykonal; brahman — ó učený brāhmaṇo; śreyaḥ — příznivé činnosti, jako je podstupování askeze; evam — jím projevené; mahā-udayam — díky čemuž dosáhli největší dokonalosti; yaśodā — matka Yaśodā; ca — také; mahā-bhāgā — nanejvýš požehnaná; papau — pil; yasyāḥ — jejíž; stanam — mateřské mléko; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Když Parīkṣit Mahārāja slyšel o velkém štěstí matky Yaśody, zeptal se Śukadevy Gosvāmīho: “Ó učený brāhmaṇo, matka Yaśodā dávala ze svého prsu pít mléko Nejvyšší Osobnosti Božství. Jaké příznivé činnosti dříve s Nandou Mahārājem vykonali, aby dosáhli takové dokonalosti extatické lásky?”

Význam

V Bhagavad-gītě (7.16) je uvedeno: catur-vidhā bhajante māṁ janāḥ sukṛtino 'rjuna. Nikdo nemůže získat útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, aniž by vykonal nějaké sukṛti neboli příznivé činnosti. K Pánu se obrací čtyři druhy zbožných lidí (ārto jijñāsur arthārthī jñānī ca), ale zde vidíme, že Nanda Mahārāja a Yaśodā je všechny předčili. Proto se Parīkṣit Mahārāja přirozeně zeptal: “Jaké zbožné činnosti ve svých minulých životech vykonali, že dosáhli takového stupně dokonalosti?” Nanda Mahārāja a Yaśodā jsou uznáváni za Kṛṣṇovy rodiče, ale matka Yaśodā byla požehnána větším štěstím než Kṛṣṇův otec Nanda Mahārāja, protože ten byl od Kṛṣṇy někdy odloučen, zatímco Yaśodā jako Kṛṣṇova matka nebyla od Kṛṣṇy odloučena ani na okamžik. Od Kṛṣṇova nejútlejšího věku, v průběhu Jeho dětství až do mládí byla stále s Ním. Dokonce i jako dospělý přicházel Kṛṣṇa do Vṛndāvanu a usedal matce Yaśodě na klín. Její štěstí tedy nemá obdoby a Parīkṣit Mahārāja se přirozeně ptal: yaśodā ca mahā-bhāgā.