Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.285

Verš

tathā hi — kim artham ayam āgacchati, ayaṁ dāsyati, anena
dattam ayam aparaḥ. samety ayaṁ dāsyati, anenāpi na
dattam anyaḥ sameṣyati, sa dāsyati ity-ādi.

Synonyma

tathā hi — takto; kim artham — proč; ayam — tato osoba; āgacchati — přichází; ayam — tato osoba; dāsyati — dá; anena — od této osoby; dattam — dostal jsem; ayam — tento; aparaḥ — další; sameti — už se blíží; ayam — tato osoba; dāsyati — dá; anena — od této osoby; api — také; na — ne; dattam — dostal jsem; anyaḥ — další; sameṣyati — přijde; saḥ — on; dāsyati — dá; iti — tak; ādi — a tak dále.

Překlad

„  ,Tady někdo přichází. Určitě mi něco dá. Ten mi dal včera večer. Teď přichází někdo další. Mohl by mi něco dát. Ten, co tu nyní prošel, mi nic nedal, ale přijde další a určitě mi něco dá.̀ Člověk ve stavu odříkání tímto způsobem pozbude své nezaujatosti a začne záviset na milodarech té či oné osoby. Tímto uvažováním si osvojuje zaměstnání prostitutky.“