Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.275

Verš

mora citta dravya la-ite nā haya nirmala
ei nimantraṇe dekhi, — ‘pratiṣṭhā’-mātra phala

Synonyma

mora citta — mé vědomí; dravya la-ite — přijímat věci; haya — není; nirmala — čisté; ei nimantraṇe — tímto zvaním; dekhi — vidím; pratiṣṭhā — pověst; mātra — pouze; phala — výsledek.

Překlad

„  ,Mé vědomí je nečisté, protože přijímám věci od lidí, kteří se zajímají jen o peníze. Tímto zvaním nezískám nic než určitou hmotnou pověst.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že lidé, kteří jsou pohroužení v tělesném pojetí života, se nazývají materialisté. Pokud přijmeme, co nám tito lidé nabízejí, obětujeme to Pánu a pozveme vaiṣṇavy na takové prasādam, nepřinese nám to skutečný prospěch ze služby čistému vaiṣṇavovi, ale jen hmotný věhlas. Měli bychom se proto snažit sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, naprostým odevzdáním se u Jeho lotosových nohou. Pokud člověk zaměstnává ve službě Pánu peníze, které čestně vydělal, je to duchovní služba Nejvyšší Osobnosti Božství, duchovnímu mistrovi a vaiṣṇavům.