Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.276

Verš

uparodhe prabhu mora mānena nimantraṇa
nā mānile duḥkhī ha-ibeka mūrkha jana

Synonyma

uparodhe — na mou žádost; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mora — moje; mānena — přijímá; nimantraṇa — pozvání; mānile — pokud nepřijme; duḥkhī — nešťastný; ha-ibeka — bude; mūrkha jana — hlupák.

Překlad

„  ,Śrī Caitanya Mahāprabhu na mou žádost pozvání přijímá, protože ví, že hlupák jako já by byl nešťastný, kdyby je nepřijal.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že lidé, kteří mají pokročilé vzdělání, ale jsou připoutaní k hmotnému požitku, pyšní na svůj majetek, na zrození ve vznešené aristokratické rodině či na vzdělání, mohou někdy předvádět oddanou službu Božstvu či nabízet prasādam vaiṣṇavům. Protože jsou však v nevědomosti, nevědí, že kvůli hmotnému znečištění jejich mysli ani Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Kṛṣṇa, ani vaiṣṇavové jejich dary nepřijímají. Pokud někdo od takových materialistů přijme peníze, aby za to koupil jídlo Božstvům a vaiṣṇavům, čistý vaiṣṇava to nepřijme. To materialisty zarmoutí, protože jsou plně pohroužení v tělesném pojetí života, a tak se někdy obrátí proti vaiṣṇavům.