Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.10

Verš

tāte yadi ei deha bhāla-sthāne diye
duḥkha-śānti haya āra sad-gati pāiye

Synonyma

tāte — proto; yadi — jestliže; ei — toto; deha — tělo; bhāla-sthāne — na dobrém místě; diye — obětuji; duḥkha-śānti — zmírnění neštěstí; haya — je; āra — a; sat-gati — dobré místo určení; pāiye — dosáhnu.

Překlad

„Pokud své tělo obětuji na dobrém místě, s mým neštěstím bude konec a dosáhnu vznešené další existence.“