Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.18

Verš

khāite śuite yathā tathā nāma laya
kāla-deśa-niyama nāhi, sarva siddhi haya

Synonyma

khāite — jí; śuite — leží; yathā — jak; tathā — tak; nāma laya — přijme svaté jméno; kāla — ohledně času; deśa — ohledně místa; niyama — omezení; nāhi — není; sarva siddhi haya — je veškerá dokonalost.

Překlad

„Pokud někdo pronáší svaté jméno – a nehraje roli kdy a kde, může to být i při jídle či ve spánku – dosáhne veškeré dokonalosti.“