Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.41

Verš

jiniyā tamāla-dyuti,indranīla-sama kānti,
se kāntite jagat mātāya
śṛṅgāra-rasa-sāra chāni’,
tāte candra-jyotsnā sāni’,
jāni vidhi niramilā tāya

Synonyma

jiniyā — vítězící nad; tamāla-dyuti — barvou tamālového stromu; indra-nīla — drahokam indranīla; sama kānti — vydává záři jako; se kāntite — z této záře; jagat mātāya — celý svět šílí; śṛṅgāra-rasa — nálady milostné lásky; sāra — esence; chāni' — po přefiltrování; tāte — do toho; candra-jyotsnā — světlo úplňku; sāni' — když přimíchala; jāni — vím; vidhi — Prozřetelnost; niramilā — učinila velmi čirým; tāya — to.

Překlad

„Kṛṣṇovo tělo září jako drahokam indranīla a překonává i barvu tamālového stromu. Záře Jeho těla přivádí celý svět k šílenství, protože Prozřetelnost ji zprůzračnila tím, že přečistila esenci nálady milostné lásky a smíchala ji s měsíčním svitem.“