Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.42

Verš

kāhāṅ se muralī-dhvani,navābhra-garjita jini’,
jagat ākarṣe śravaṇe yāhāra
uṭhi’ dhāya vraja-jana,
tṛṣita cātaka-gaṇa,
āsi’ piye kānty-amṛta-dhāra

Synonyma

kāhāṅ — kde; se — tento; muralī-dhvani — zvuk flétny; nava-abhra-garjita jini' — překonávající hřmění čerstvých mračen; jagat — celý svět; ākarṣe — přitahuje; śravaṇe — zaslechnutí; yāhāra — jehož; uṭhi' — poté, co vstanou; dhāya — utíkají; vraja-jana — obyvatelé Vradžabhúmi; tṛṣita cātaka-gaṇa — jako chtiví ptáci cātaka; āsi' — přicházející; piye — pijí; kānti-amṛta-dhāra — spršky nektaru záře Kṛṣṇova těla.

Překlad

„Hluboké tóny Kṛṣṇovy flétny překonávají hřmění čerstvých mračen a přitahují sluch celého světa. Obyvatelé Vrindávanu proto vstávají, běží za tím zvukem a jako žízniví ptáci cātaka pijí proudy nektaru záře Kṛṣṇova těla.“