Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.33

Verš

kaccit tulasi kalyāṇi
govinda-caraṇa-priye
saha tvāli-kulair bibhrad
dṛṣṭas te ’ti-priyo ’cyutaḥ

Synonyma

kaccit — zdali; tulasi — ó rostlinko tulasī; kalyāṇi — dokonale příznivá; govinda-caraṇa — lotosovým nohám Govindy; priye — nesmírně drahá; saha — s; tvā — ty; ali-kulaiḥ — čmeláky; bibhrat — nesl; dṛṣṭaḥ — viděla jsi; te — tvůj; ati-priyaḥ — nesmírně drahý; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

„  ,Ó dokonale příznivá rostlinko tulasī, jsi velmi drahá lotosovým nohám Govindy a On je velmi drahý tobě. Neviděla jsi tu projít Kṛṣṇu, ozdobeného girlandou z tvých lístků a obklopeného rojem čmeláků?̀  “