Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.34

Verš

mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ

Synonyma

mālati — ó rostlinko mālatī; adarśi — byl spatřen; vaḥ — tebou; kaccit — zdali; mallike — ó rostlinko s květy mallikā; jāti — ó rostlinko s květy jātī; yūthike — ó rostlinko s květy yūthikā; prītim — radost; vaḥ — vaši; janayan — probouzející; yātaḥ — prošel tudy; kara-sparśena — dotykem své ruky; mādhavaḥ — Śrī Kṛṣṇa.

Překlad

„  ,Ó rostlinky s květy mālatī, mallikā, jātī a yūthikā, viděly jste okolo projít Kṛṣṇu, který se vás dotkl svou rukou, aby vás potěšil?̀  “