Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.16

Verš

sakhi he, śuna mora duḥkhera kāraṇa
mora pañcendriya-gaṇa,
mahā-lampaṭa dasyu-gaṇa,
sabe kahe, — hara’ para-dhana

Synonyma

sakhi — Má drahá přítelkyně; he — ó; śuna — prosím slyš; mora — Mého; duḥkhera kāraṇa — příčina neštěstí; mora — Mých; pañca-indriya-gaṇa — pět poznávacích smyslů; mahā — velmi; lampaṭa — nemravní; dasyu-gaṇa — lupiči; sabe kahe — všichni říkají; hara' — pleň; para-dhana — cizí majetek.

Překlad

„Ó Má drahá přítelkyně, poslechni si prosím, co je příčinou Mého utrpení. Mých pět smyslů jsou ve skutečnosti nemravní lupiči, protože chtějí plenit Kṛṣṇovo vlastnictví, i když dobře vědí, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“