Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.8

Verš

se-kāle e-dui rahena mahāprabhura pāśe
āra saba kaḍacā-kartā rahena dūra-deśe

Synonyma

se-kāle — v těch dnech; e-dui — tito dva; rahena — zůstávali; mahāprabhura pāśe — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āra — ostatní; saba — všichni; kaḍacā-kartā — komentátoři; rahena — zůstávali; dūra-deśe — daleko.

Překlad

V těch dnech žili Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, kdežto všichni ostatní komentátoři žili od Pána daleko.

Význam

Vedle Svarūpy Dāmodara a Raghunātha dāse Gosvāmīho bylo mnoho dalších, kteří také zaznamenávali činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura věří, že by lidem celého světa přineslo velký prospěch, kdyby tyto záznamy byly přístupné. To, že se tyto záznamy nedochovaly dodnes, je pro lidskou společnost velkým neštěstím.