Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.9

Verš

kṣaṇe kṣaṇe anubhavi’ ei dui-jana
saṅkṣepe bāhulye karena kaḍacā-granthana

Synonyma

kṣaṇe kṣaṇe — okamžik za okamžikem; anubhavi' — chápající; ei dui-jana — tyto dvě osobnosti; saṅkṣepe — v krátkosti; bāhulye — obšírně; karena — činí; kaḍacā-granthana — sepisování deníků.

Překlad

Okamžik za okamžikem tyto dvě velké osobnosti (Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī) zaznamenávaly ve svých denících činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, stručně i obšírně.

Význam

Pro odkazy v budoucnosti bychom si měli pamatovat, že Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tyto zábavy zapisoval stručně, kdežto Raghunātha dāsa Gosvāmī obšírně. Tyto dvě velké osobnosti zaznamenávaly pouze skutečnosti, aniž by doplňovaly nějaké literární ozdoby.