Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.7

Verš

svarūpa-gosāñi āra raghunātha-dāsa
ei duira kaḍacāte e-līlā prakāśa

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; āra — a; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; ei duira — těchto dvou; kaḍacāte — v zápisnících; e-līlā — tyto zábavy; prakāśa — popsané.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī zaznamenali všechny tyto transcendentální činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve svých zápisnících.

Význam

Transcendentální pocity odloučení od Kṛṣṇy a následné šílenství prožívané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem nemůže člověk na hmotné úrovni vůbec pochopit. I přesto se však objevila skupina takzvaných oddaných jménem nadīyā-nāgarī a zavedla uctívání Viṣṇupriyi, což jasně poukazuje na to, že o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua vůbec nic nevědí. Podle názoru Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura se jedná o výplod představivosti. Vzniklo i mnoho dalších způsobů uctívání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale ty byly všechny zavrženy velkými oddanými, jako je Bhaktivinoda Ṭhākura. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vyjmenovává skupiny provozující neautorizované uctívání:

āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāṅi
sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi
ativāḍī, cūḍādhārī, gaurāṅga-nāgarī

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī byli přímými svědky činností Caitanyi Mahāprabhua, které zapsali do dvou deníků. Bez odkazu na tyto dva deníky tedy není možné činnostem Śrī Caitanyi Mahāprabhua porozumět. Každý, kdo zavede nějaký nový způsob uctívání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pánovy zábavy nechápe, protože postrádá skutečný proces, jak k Pánu přistoupit.