Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.67

Verš

kṛṣṇo ’nyo yadu-sambhūto
yaḥ pūrṇaḥ so ’sty ataḥ paraḥ
vṛndāvanaṁ parityajya
sa kvacin naiva gacchati

Synonyma

kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; anyaḥ — další (Pán Vāsudeva); yadu-sambhūtaḥ — narozený v yaduovské dynastii; yaḥ — jenž; pūrṇaḥ — úplná Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa; saḥ — On; asti — je; ataḥ — než On (Vāsudeva); paraḥ — jiný; vṛndāvanam — Vrindávan; parityajya — opouštějící; saḥ — On; kvacit — kdykoliv; na eva gacchati — nejde.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa známý jako Yadu-kumāra je Vāsudeva Kṛṣṇa a liší se od Kṛṣṇy, který je synem Nandy Mahārāje. Yadu-kumāra Kṛṣṇa projevuje své zábavy ve městech, v Mathuře a Dvárace, ale Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, nikdy neopouští Vrindávan.̀  “

Význam

Tento verš je zahrnut v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.5.461) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.