Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.54

Verš

sakala sannyāsī muñi kainu nimantraṇa
tumi yadi āisa, pūrṇa haya mora mana

Synonyma

sakala — všechny; sannyāsī — odříkavé mnichy; muñi — já; kainu — udělal; nimantraṇa — pozvání; tumi — Ty, Pane; yadi — jestli; āisa — přijdeš; pūrṇa — splněná; haya — stane se; mora — moje; mana — mysl.

Překlad

„Můj drahý Pane, pozval jsem k sobě domů všechny sannyāsī z Váránasí. Pokud i Ty přijmeš pozvání, splní se moje touhy.“

Význam

Tento brāhmaṇa věděl, že Caitanya Mahāprabhu byl v té době ve Váránasí jediným vaiṣṇavským sannyāsīm a že všichni ostatní byli māyāvādī. Povinností gṛhasthy je pozvat občas sannyāsī do svého domu na jídlo. Tento gṛhastha-brāhmaṇa chtěl do svého domu pozvat všechny sannyāsī, ale věděl, že Pána Caitanyu Mahāprabhua nebude lehké přemluvit, aby toto pozvání přijal, protože tam budou také māyāvādští sannyāsī. Proto padl k Pánovým nohám a vroucně Jej žádal, aby byl milostivý a splnil jeho přání. Tak pokorně vyjádřil svoji touhu.