Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.53

Verš

āsi’ nivedana kare caraṇe dhariyā
eka vastu māgoṅ, deha prasanna ha-iyā

Synonyma

āsi' — když tam přišel; nivedana — pokornou žádost; kare — přednesl; caraṇe — lotosové nohy; dhariyā — poté, co chytil; eka — jednu; vastu — věc; māgoṅ — Tě žádám; deha — buď milostivý a splň mi to; prasanna — potěšený; ha-iyā — stávající se.

Překlad

Brāhmaṇa okamžitě padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a poprosil Jej, aby jeho návrh s potěšením přijal.

Význam

Védský příkaz zní: tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā – na vyšší autoritu se musí člověk obracet s pokorou (Bg. 4.34). Vyšší autoritu nemůžeme vyzývat, ale velmi pokorně předložit svůj návrh duchovnímu mistrovi nebo duchovní autoritě ke schválení. Śrī Caitanya Mahāprabhu je ideálním učitelem, který učí svým osobním chováním, a všichni Jeho žáci také. Tento brāhmaṇa, očištěný díky společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, následoval tyto zásady týkající se předkládání žádosti vyšším autoritám. Padl u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a promluvil takto.