Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.83

Verš

eka kṛṣṇa — sarva-sevya, jagat-īśvara
āra yata saba, — tāṅra sevakānucara

Synonyma

eka kṛṣṇa — jediný Pán Kṛṣṇa; sarva-sevya — hoden služby všech; jagat-īśvara — Pán vesmíru; āra yata saba — všichni ostatní; tāṅra — Jeho; sevaka-anucara — služebníci služebníků.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, jediný vládce a Pán vesmíru, je hoden toho, aby Mu všichni sloužili. Vždyť nikdo ve skutečnosti není nic jiného než služebník Jeho služebníků.