Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.84

Verš

jagṛhe pauruṣaṁ rūpaṁ
bhagavān mahad-ādibhiḥ
sambhūtaṁ ṣoḍaśa-kalam
ādau loka-sisṛkṣayā

Synonyma

jagṛhe — přijatá; pauruṣam — inkarnace puruṣi; rūpam — podoba; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; mahat-ādibhiḥ — souhrnem hmotné energie a podobně; sambhūtam — stvořených; ṣoḍaśa — šestnáct; kalam — energií; ādau — původně; loka — hmotné světy; sisṛkṣayā — s touhou tvořit.

Překlad

„Na počátku stvoření se Pán expandoval v podobě inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke stvoření, aby mohly být projeveny hmotné vesmíry.“

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.1). Madhvův komentář ke Śrīmad-Bhāgavatamu se zmiňuje o následujících šestnácti duchovních energiích, přítomných v duchovním světě: (1) śrī, (2) bhū, (3) līlā, (4) kānti, (5) kīrti, (6) tuṣṭi, (7) gīr, (8) puṣṭi, (9) satyā, (10) jñānājñānā, (11) jayā utkarṣiṇī, (12) vimalā, (13) yogamāyā, (14) prahvī, (15) īśānā a (16) anugrahā. Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa ve svém komentáři k Laghu-bhāgavatāmṛtě říká, že tyto energie jsou také známé pod devíti jmény: (1) vimalā, (2) utkarṣiṇī, (3) jñānā, (4) kriyā, (5) yogā, (6) prahvī, (7) satyā, (8) īśānā a (9) anugrahā. Bhagavat-sandarbha (text 103) Śrīly Jīvy Gosvāmīho je popisuje jako śrī, puṣṭi, gīr, kānti, kīrti, tuṣṭi, ilā, jaya, vidyāvidyā, māyā, samvit, sandhinī, hlādinī, bhakti, mūrti, vimalā, yogā, prahvī, īśānā, anugrahā a tak dále. Všechny tyto energie jednají v různých oblastech Pánovy svrchovanosti.