Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.39

Verš

siddha-lokas tu tamasaḥ
pāre yatra vasanti hi
siddhā brahma-sukhe magnā
daityāś ca hariṇā hatāḥ

Synonyma

siddha-lokaḥ — Siddhaloka neboli neosobní Brahman; tu — ale; tamasaḥ — temnoty; pāre — mimo vliv; yatra — kde; vasanti — sídlí; hi — jistě; siddhāḥ — duchovně dokonalí; brahma-sukhe — v transcendentální blaženosti ze splynutí s Nejvyšším; magnāḥ — pohrouženi; daityāḥ ca — a také démoni; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; hatāḥ — zabití.

Překlad

„Oblast Siddhaloky leží nad říší nevědomosti (hmotným vesmírným projevem). Sídlí tam Siddhové, pohroužení do blaženosti Brahmanu, a také démoni, které Pán zabil.“

Význam

Slovo tamas znamená temnota. Hmotný svět je sice temný, ale mimo něj je světlo. Poté, co projdeme celou hmotnou oblastí, se dostaneme do zářícího duchovního nebe, jehož neosobní záře je známá jako Siddhaloka. Do této záře Brahmanu vstupují māyāvādští filosofové, kteří chtějí splynout s tělem Pána, a také démoni, jako byl Kaṁsa a Śiśupāla, které Kṛṣṇa zabil. Do Siddhaloky dospějí také yogī, kteří dosáhli jednoty meditací podle Patañjaliho jógové soustavy. Tento verš pochází z Brahmāṇḍa Purāṇy.