Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.139

Verš

kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśrāmayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyma

kvacit — někdy; krīḍā — hrající si; pariśrāntam — velice unaven; gopa-utsaṅga — klín jednoho pasáčka; upabarhaṇam — jehož polštář; svayam — Pán Kṛṣṇa osobně; viśrāmayati — ukládá k odpočinku; āryam — svého staršího bratra; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — masírováním Jeho nohou a podobně.

Překlad

„Někdy se Pán Balarāma, starší bratr Pána Kṛṣṇy, cítil hrou unaven, a tak si položil hlavu do klína nějakého pasáčka. Pán Kṛṣṇa Mu přitom osobně sloužil masírováním nohou.“