Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.267

Verš

rādhikāra bhāva-kānti aṅgīkāra vine
sei tina sukha kabhu nahe āsvādane

Synonyma

rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva-kānti — jas extatické lásky; aṅgīkāra — přijetí; vine — bez; sei — tyto; tina — tři; sukha — štěstí; kabhu — kdykoliv; nahe — nelze; āsvādane — vychutnat.

Překlad

„Dokud nepřijmu jas extatické lásky Śrī Rādhiky, tyto tři touhy se nemohou nikdy splnit.“