Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.184

Verš

nijāṅgam api yā gopyo
mameti samupāsate
tābhyaḥ paraṁ na me pārtha
nigūḍha-prema-bhājanam

Synonyma

nija-aṅgam — vlastní tělo; api — přestože; yāḥ — které; gopyaḥgopī; mama — Moje; iti — takto uvažující; samupāsate — zdobí; tābhyaḥ — než ony; param — větší; na — není; me — ke Mně; pārtha — ó Arjuno; nigūḍha-prema — hluboké lásky; bhājanam — schránky.

Překlad

„Ó Arjuno, nikdo ke Mně nechová hlubší lásku než gopī, které považují svá těla za Můj majetek, a proto je udržují v čistotě a zdobí je.“

Význam

Tento verš vyslovil Pán Kṛṣṇa v Ādi Purāṇě.