Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.51

Verš

iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api yathā śṛṇu

Synonyma

iti — tak; dvāpare — ve věku Dvāpara; uru-īśa — ó králi; stuvanti — chválí; jagat-īśvaram — Pána vesmíru; nānā — různá; tantra — písma; vidhānena — pravidly; kalau — ve věku Kali; api — také; yathā — jakým způsobem; śṛṇu — prosím slyš.

Překlad

„Ó králi, takto lidé uctívali Pána vesmíru ve Dvāpara-yuze. V Kali-yuze Ho také uctívají podle pokynů zjevených písem. Nyní o tom ode mne prosím slyš.“

Význam

Tento verš vyslovil světec Karabhājana ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.31).