Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.16

Verš

aiśvarya-jñānete saba jagat miśrita
aiśvarya-śithila-preme nāhi mora prīta

Synonyma

aiśvarya-jñānete — vědom si vznešenosti; saba — celý; jagat — svět; miśrita — smíšená; aiśvarya-śithila-preme — k lásce oslabené vznešeností; nāhi — není; mora — Moje; prīta — náchylnost.

Překlad

„Protože celý svět zná Moji vznešenost, hledí na Mne se zbožnou úctou a bázní. Oddanost oslabená touto úctou Mě ale nepřitahuje.“

Význam

Po svém zjevení Pán Kṛṣṇa uvažoval o tom, že nerozdával transcendentální osobní vztahy druhu dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya, které má se svými oddanými. Člověk má možnost z védské literatury pochopit vědu o Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak se stát oddaným Pána a uctívat Jej v rámci usměrňujících pravidel popsaných v písmech, ale tímto způsobem nepochopí, jak Kṛṣṇovi slouží obyvatelé Vradžabhúmi. Jednání Pána ve Vrindávanu nelze pochopit pouhým následováním obřadních pravidel uvedených v písmech. Následováním pokynů písem lze samozřejmě zvýšit svoje vnímání Pánovy slávy, ale to nám neumožní navázat s Ním osobní vztah. Věnovat přílišnou pozornost Pánově vznešené slávě znamená mít menší naději, že s Ním navážeme osobní láskyplné vztahy. Pán se tedy rozhodl, že se zjeví jako Pán Caitanya, aby učil principy tohoto láskyplného jednání.